Browsed by
Tag: Researchs & Surveys

Wandering words – Comparisons of the Position of Non-dominant Language Writers in Nordic Organizations

Wandering words – Comparisons of the Position of Non-dominant Language Writers in Nordic Organizations

This report written by Outi Korhonen and Rita Paqvalén is an attempt to map the Nordic literary field in regards to the position of the writer who writes in non-dominant languages.The aims of the report are to compare the situation in the different Nordic countries and to find out what possibilities and obstacles there are for writers who write in non-dominant languages, to highlight the problems involved and to also describe some of the best practices in the different Nordic countries….

Read More Read More

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ The Finland we want by 2050

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ The Finland we want by 2050

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Visio: Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. “Suomessa jokainen ihminen on arvokas ja tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen. Suomi on osaava hyvinvointiyhteiskunta, joka uudistuu joustavasti maailman muutosten myötä. Kestävän talouden ja työllisyyden turvaaminen mahdollistavat hyvinvointiyhteiskunnan edelleen kehittämisen. Luomme yhdessä perustan ja edellytykset kaikkien kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten kestävälle toiminnalle. Luonnon kantokykyä ei ylitetä ja luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Suomi edistää rauhaa, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.” lue täältä The Finland…

Read More Read More

Multiculturalism and Cultural Policy in Northern Europe

Multiculturalism and Cultural Policy in Northern Europe

The purpose of this article is to examine multiculturalist cultural policies in northern Europe. Almost all societies are multicultural in the sense that they contain two or more languages or religions, and people there live according to many value systems and traditions. Few countries, however, can be labeled as ideologically multiculturalist societies. This multiculturalism implies a positive or at least a neutral government attitude towards cultural diversity, public support for the maintenance of cultural practices and identities, and public efforts…

Read More Read More

Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina vuosina 2011– 2016 saapuneet taiteilijat

Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina vuosina 2011– 2016 saapuneet taiteilijat

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN SELVITYS, TAIJA ROIHA Selvityksessä käsitellään Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina lähivuosina saapuneiden henkilöiden taiteellista osaamista. Selvityksen tavoitteena on kartuttaa tietoa siitä, minkä eri taiteenalojen osaajia maahan on saapunut ja millaista tukea he tarvitsevat voidakseen jatkaa taiteellisen työn tekemistä uudessa asuinmaassaan. Avoimen kirjoituskutsun kautta toteutettuun kyselyyn vastasi 69 kuluneen viiden vuoden aikana maahan saapunutta pakolaistaustaista taiteilijaa, joista enemmistö on saapunut maahan vuoden 2015 aikana. Eniten vastaajien joukossa on kuvataiteilijoita, mutta vastaajista löytyy myös monien muiden taiteenalojen osaajia, esimerkiksi muusikoita, elokuvataiteilijoita…

Read More Read More

How is diversity manifested in culture and in the cultural policy?

How is diversity manifested in culture and in the cultural policy?

On 13 November, Kulturkontakt Nord arranged in Helsinki a Nordic seminar  on diversity and culture in a sustainable society (Mångfald inom kulturen viktigt i ett hållbart samhälle). I held there the speech below. Language has not been corrected but the text is hopefully still understandable. In this end, there is also a list of relevant literature. Read the full article of  Passi Saukkonen here

Kultur av vem. 2015

Kultur av vem. 2015

Kultur av vem. En undersökning av mångfald i den svenska kultursektorn 2015. (Report in swedish, summary in english) Summary: The Swedish Agency for Cultural Policy Analysis conducted a mapping study of foreign backgrounds among employees in the part of the cultural sector that is subject to government control. The cultural institutions studied are central museums, regional museums, national performing arts institutions, regional music, theatre and dance institutions and cultural agencies, companies and foundations. The study shows what percentage of the…

Read More Read More

Effectiveness of State Subsidies for Promoting Cultural Activities of Disability Communities and the Accessibility of Culture by Cupore

Effectiveness of State Subsidies for Promoting Cultural Activities of Disability Communities and the Accessibility of Culture by Cupore

Effectiveness of State Subsidies for Promoting Cultural Activities of Disability Communities and the Accessibility of Culture by Cupore   In 2016–2017 Cupore analyzed the effectiveness of the subsidies awarded to support accessibility and disability communities in Finland between 2005 and 2015. The research was commissioned by the Finnish Ministry of Education and Culture and it examines the effectiveness of the subsidies in relation to cultural policy objectives and ways to improve accessibility through public funding for arts and culture. As…

Read More Read More

Maahanmuuttajataiteilijat taiteen tukijarjestelmassa, Taike 2013

Maahanmuuttajataiteilijat taiteen tukijarjestelmassa, Taike 2013

Suomeen muuttaneet taiteilijat eivät jää marginaaliin valtion taiteen tukijärjestelmässä. Aitoon valtavirtaistumiseen on kuitenkin vielä matkaa. Eri kieliryhmiin kuuluvat hakijat saavat valtion taidetoimikuntien apurahoja hakijaosuuttaan vastaavasti. Valtion taidetoimikuntien apurahoja hakee vuosittain noin 5 000 taiteilijaa, joista 4 prosenttia on vieraskielisiä. Vieraskielisten osuus apurahan hakijoista on suunnilleen sama kuin vieraskielisten osuus koko väestöstä, joka vuonna 2012 oli 4,9 prosenttia. Vieraskielisten apurahan hakijoiden määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut jonkin verran. Vuonna 2002 taidetoimikunnilta haki apurahaa noin 100 vieraskielistä hakijaa (2 %…

Read More Read More