Browsed by
Month: April 2017

Wandering words – Comparisons of the Position of Non-dominant Language Writers in Nordic Organizations

Wandering words – Comparisons of the Position of Non-dominant Language Writers in Nordic Organizations

This report written by Outi Korhonen and Rita Paqvalén is an attempt to map the Nordic literary field in regards to the position of the writer who writes in non-dominant languages.The aims of the report are to compare the situation in the different Nordic countries and to find out what possibilities and obstacles there are for writers who write in non-dominant languages, to highlight the problems involved and to also describe some of the best practices in the different Nordic countries….

Read More Read More

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ The Finland we want by 2050

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ The Finland we want by 2050

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Visio: Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. “Suomessa jokainen ihminen on arvokas ja tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen. Suomi on osaava hyvinvointiyhteiskunta, joka uudistuu joustavasti maailman muutosten myötä. Kestävän talouden ja työllisyyden turvaaminen mahdollistavat hyvinvointiyhteiskunnan edelleen kehittämisen. Luomme yhdessä perustan ja edellytykset kaikkien kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten kestävälle toiminnalle. Luonnon kantokykyä ei ylitetä ja luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Suomi edistää rauhaa, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.” lue täältä The Finland…

Read More Read More

Art Workers – Material Conditions and Labour Struggles in Contemporary Art Practice

Art Workers – Material Conditions and Labour Struggles in Contemporary Art Practice

The book Art Workers – Material Conditions and Labour Struggles in Contemporary Art Practice presents case studies from the local art contexts of Estonia, Finland and Sweden, collects artist-testimonies, discusses activist practices and maps out contemporary and historical forms of organising within the international art field. The book is edited and co-written by Erik Krikortz, Airi Triisberg and Minna Henriksson, and includes further contributions by Corina L. Apostol, Michael Baers, Fokus Grupa, Minna Heikinaho, Vladan Jeremić, Elina Juopperi, Jussi Kivi,…

Read More Read More

Multiculturalism and Cultural Policy in Northern Europe

Multiculturalism and Cultural Policy in Northern Europe

The purpose of this article is to examine multiculturalist cultural policies in northern Europe. Almost all societies are multicultural in the sense that they contain two or more languages or religions, and people there live according to many value systems and traditions. Few countries, however, can be labeled as ideologically multiculturalist societies. This multiculturalism implies a positive or at least a neutral government attitude towards cultural diversity, public support for the maintenance of cultural practices and identities, and public efforts…

Read More Read More

Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina vuosina 2011– 2016 saapuneet taiteilijat

Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina vuosina 2011– 2016 saapuneet taiteilijat

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN SELVITYS, TAIJA ROIHA Selvityksessä käsitellään Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina lähivuosina saapuneiden henkilöiden taiteellista osaamista. Selvityksen tavoitteena on kartuttaa tietoa siitä, minkä eri taiteenalojen osaajia maahan on saapunut ja millaista tukea he tarvitsevat voidakseen jatkaa taiteellisen työn tekemistä uudessa asuinmaassaan. Avoimen kirjoituskutsun kautta toteutettuun kyselyyn vastasi 69 kuluneen viiden vuoden aikana maahan saapunutta pakolaistaustaista taiteilijaa, joista enemmistö on saapunut maahan vuoden 2015 aikana. Eniten vastaajien joukossa on kuvataiteilijoita, mutta vastaajista löytyy myös monien muiden taiteenalojen osaajia, esimerkiksi muusikoita, elokuvataiteilijoita…

Read More Read More

Merkityksellinen Suomessa – toimintaohjelma

Merkityksellinen Suomessa – toimintaohjelma

Ohjelma vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää ohjelman vihapuheen ja rasismin ehkäisemiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. Toimintaohjelma sisältää kymmenen toimenpidettä, jotka kohdistuvat muun muassa opetushenkilöstön koulutukseen, nuorisotyöhön, liikuntaan ja uskontojen vuoropuheluun. Ministeriön hallinnonalan toimijat haastetaan mukaan yhteiseen työhön. Lue täältä The program to prevent hate speech and racism and to promote social inclusion The Ministry of Education to launch a program to prevent hate speech and racism and promote social inclusion. The action plan…

Read More Read More

How is diversity manifested in culture and in the cultural policy?

How is diversity manifested in culture and in the cultural policy?

On 13 November, Kulturkontakt Nord arranged in Helsinki a Nordic seminar  on diversity and culture in a sustainable society (Mångfald inom kulturen viktigt i ett hållbart samhälle). I held there the speech below. Language has not been corrected but the text is hopefully still understandable. In this end, there is also a list of relevant literature. Read the full article of  Passi Saukkonen here

Kultur av vem. 2015

Kultur av vem. 2015

Kultur av vem. En undersökning av mångfald i den svenska kultursektorn 2015. (Report in swedish, summary in english) Summary: The Swedish Agency for Cultural Policy Analysis conducted a mapping study of foreign backgrounds among employees in the part of the cultural sector that is subject to government control. The cultural institutions studied are central museums, regional museums, national performing arts institutions, regional music, theatre and dance institutions and cultural agencies, companies and foundations. The study shows what percentage of the…

Read More Read More

MAKING YOUR LIFE AS AN ARTIST

MAKING YOUR LIFE AS AN ARTIST

MAKING YOUR LIFE AS AN ARTIST: A GUIDE TO BUILDING A BALANCED, SUSTAINABLE ARTISTIC LIFE   US-based Artists U released a download a free publication that explores, inspires and advocates the work and lifestyle of artists. Written by artist, choreographer and Artists U founder Andrew Simonet, Making Your Life As An Artist can be read as a manifesto, a call to action, a philosophical and spiritual guide as well as a survival handbook. Written in the form of a prose poem and…

Read More Read More