Töihin Suomeen – Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi

Töihin Suomeen – Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi täydentää osaltaan jo vahvistettuja pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmia ja linjauksia. Hallitus sopi maahanmuuttopoliittisen ohjelman tekemisestä vuosia 2018–2021 koskevan julkisen talouden neuvotteluissa. Ohjelman tavoitteena on tuoda näkyväksi ja edistää hallituksen maahanmuuttopoliittista linjaa, joka tukee työllisyyttä ja julkista taloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää maahanmuuttoa. Ohjelma määrittää Suomen maahanmuuttopoliittisia linjauksia, jotka edistävät erityisesti työperusteista maahanmuuttoa, sekä sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri väestöryhmien välillä. Suomi tarvitsee maahanmuuttajia vastaamaan eri aloilla olevaan työvoimapulaan, kohentamaan väestön ikääntymisen myötä heikkenevää huoltosuhdetta sekä lisäämään Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien ja yrittäjien silmissä. Maahanmuuttopoliittisen ohjelman taustalla on vuonna 2013 valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty strategia Maahanmuuton tulevaisuus 2020. Nyt julkaistussa ohjelmassa strategian linjaukset päivitetään nykyiseen toimintaympäristöön. Maahanmuuton ministerityöryhmä on toiminut hankkeen ohjausryhmänä. Valmistelusta on vastannut ministeriöiden välinen poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, johon ovat osallistuneet seuraavat tahot: sisäministeriön maahanmuutto-, poliisi-, rajavartio-, viestintä- sekä hallinto- ja kehittämisosasto; oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, ympäristöministeriö ja Maahanmuuttovirasto sekä Poliisihallitus. Ohjelman toimeenpanoa seurataan maahanmuuton ministerityöryhmässä

ISBN:978-952-324-176-3


Translation:

Working in Finland – The Government’s immigration policy program to strengthen work-based immigration

The immigration policy program to strengthen work-based immigration will complement the already established programs and policies of Prime Minister Sipilä’s government. The government agreed to the adoption of a migration policy program in the public finances of 2018-2021. The aim of the program is to make visible and promote the government’s immigration policy, which supports employment and fiscal consolidation, improving service relations and promoting the internationalization of the economy. The program defines Finnish immigration policy guidelines that promote job-based immigration, as well as supportive integration and good demographic relationships between different population groups. Finland needs immigrants to respond to the shortage of labour in different sectors, to improve the deteriorating relationship with the ageing population and to increase Finland’s attractiveness in the eyes of international experts and entrepreneurs. The immigration policy agenda is underpinned by a strategy adopted by the Government as a decision of the Government in 2020. Future of Immigration 2020. In the program now published, the strategy’s policies will be updated to the current operating environment. The Ministerial Working Group on Immigration has acted as a project steering group. The preparatory work was carried out by a cross-departmental inter-ministerial co-operation group, involving the Ministry of the Interior, the Department for Immigration, Police, Border Protection, Communications and Administration and Development; the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Social Affairs and Health, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of the Environment, the Finnish Immigration Service and the National Police Administration. The implementation of the program is monitored by the immigration ministerial working group

READ HERE (Finnish)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *