Browsed by
Category: Research & Surveys

Cultural policy and cultural diversity in four Nordic countries, Speech by Passi Saukkonen

Cultural policy and cultural diversity in four Nordic countries, Speech by Passi Saukkonen

“A recent (29 January 2018) conference was held in Stockholm on equality, equality, inclusiveness and integration in the field of arts and culture. The theme of the event was the recent reports by Myndigheten för cultural analyst and Kulturanalys Norden on these topics. Publications can be downloaded from the website of those mentioned. My own speech was based on the article on culture policy and multiculturalism in four Nordic countries, published in Swedish in the co-authored edition of Kulturanalys Norden…

Read More Read More

Töihin Suomeen – Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi

Töihin Suomeen – Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi täydentää osaltaan jo vahvistettuja pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmia ja linjauksia. Hallitus sopi maahanmuuttopoliittisen ohjelman tekemisestä vuosia 2018–2021 koskevan julkisen talouden neuvotteluissa. Ohjelman tavoitteena on tuoda näkyväksi ja edistää hallituksen maahanmuuttopoliittista linjaa, joka tukee työllisyyttä ja julkista taloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää maahanmuuttoa. Ohjelma määrittää Suomen maahanmuuttopoliittisia linjauksia, jotka edistävät erityisesti työperusteista maahanmuuttoa, sekä sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri väestöryhmien välillä. Suomi tarvitsee maahanmuuttajia vastaamaan eri aloilla olevaan työvoimapulaan, kohentamaan väestön…

Read More Read More

New report: Lack of diversity at state cultural institutions in the Nordic region

New report: Lack of diversity at state cultural institutions in the Nordic region

The proportion of employees with a foreign background to state-funded cultural institutions in the Nordic countries has increased over time, but the increase has not been at the same rate as in the general population. The representation of employees with foreign background has thus deteriorated between 2000 and 2015. The results are presented in a new report,  Kultur med olika bakgrund Utländsk bakgrund bland anställda vid statligt finansierade kulturinstitutioner i Norden (Culture with different backgrounds), by Kulturanalys Norden at  Myndigheten för kulturanalys. You can…

Read More Read More

Report, Women and men in state-funded cultural institutions in the Nordic region

Report, Women and men in state-funded cultural institutions in the Nordic region

The Nordic Agency for Cultural Policy Analysis has mapped the numbers of women and men who are employed in state-funded cultural institutions in the Nordic countries. Inside English summary (pages 6-9) READ IT HERE E-post: norden@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalysnorden.se © Kulturanalys Norden 2017 Formgivning: Södra tornet kommunikation ISBN: 978-91-87046-45-2

Contract and reimbursement practices relating to the organization of art exhibitions; Working Group Final Report

Contract and reimbursement practices relating to the organization of art exhibitions; Working Group Final Report

Abstract in English: The Ministry of Education and Culture set up a committee to investigate the agreement and remuneration practices relating to organising art exhibitions. The purpose of the committee was to investigate the current agreement and remuneration practices between artists and the organisers of exhibitions, as well as the division of the cost of the exhibitions between the parties; to draft alternative ways to develop those practices; and to assess the effects of the alternative development methods. In its…

Read More Read More

Frame: Art Galleries statistics 2016

Frame: Art Galleries statistics 2016

Frame Contemporary Art Finland (Frame), a contemporary art centre, has published the annual statistics on the operation of the first Finnish art galleries. Similar statistics have not been made before the art gallery field. The Artist Magazine picks up the art gallery statistics 2016 from an artist’s point of view, interesting facts about the contract and reimbursement practices of art galleries and book sales. Frame sent a statistical survey 116 to the art gallery, of which a little over half of the…

Read More Read More

How culture and the arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis

How culture and the arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis

The reports look at how arts and culture can bring people together and increase their participation in society. The report provides recommendations for cultural policy makers and for cultural organisations structured around three key themes: empowerment, intersectoral and evaluation. Key themes The report examines how empowerment can pave the way to equal opportunities and participation in social and cultural life. It emphasises avoiding framing migrants and refugees as collective identities, advising instead that we consider all people as individuals with voices that have the right to be heard….

Read More Read More

Wandering words – Comparisons of the Position of Non-dominant Language Writers in Nordic Organizations

Wandering words – Comparisons of the Position of Non-dominant Language Writers in Nordic Organizations

This report written by Outi Korhonen and Rita Paqvalén is an attempt to map the Nordic literary field in regards to the position of the writer who writes in non-dominant languages.The aims of the report are to compare the situation in the different Nordic countries and to find out what possibilities and obstacles there are for writers who write in non-dominant languages, to highlight the problems involved and to also describe some of the best practices in the different Nordic countries….

Read More Read More

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ The Finland we want by 2050

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ The Finland we want by 2050

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Visio: Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. “Suomessa jokainen ihminen on arvokas ja tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen. Suomi on osaava hyvinvointiyhteiskunta, joka uudistuu joustavasti maailman muutosten myötä. Kestävän talouden ja työllisyyden turvaaminen mahdollistavat hyvinvointiyhteiskunnan edelleen kehittämisen. Luomme yhdessä perustan ja edellytykset kaikkien kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten kestävälle toiminnalle. Luonnon kantokykyä ei ylitetä ja luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Suomi edistää rauhaa, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.” lue täältä The Finland…

Read More Read More