Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina vuosina 2011– 2016 saapuneet taiteilijat

Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina vuosina 2011– 2016 saapuneet taiteilijat

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN SELVITYS, TAIJA ROIHA

Selvityksessä käsitellään Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina lähivuosina saapuneiden henkilöiden taiteellista osaamista. Selvityksen tavoitteena on kartuttaa tietoa siitä, minkä eri taiteenalojen osaajia maahan on saapunut ja millaista tukea he tarvitsevat voidakseen jatkaa taiteellisen työn tekemistä uudessa asuinmaassaan. Avoimen kirjoituskutsun kautta toteutettuun kyselyyn vastasi 69 kuluneen viiden vuoden aikana maahan saapunutta pakolaistaustaista taiteilijaa, joista enemmistö on saapunut maahan vuoden 2015 aikana. Eniten vastaajien joukossa on kuvataiteilijoita, mutta vastaajista löytyy myös monien muiden taiteenalojen osaajia, esimerkiksi muusikoita, elokuvataiteilijoita ja teatteritaiteilijoita. Vastaajat ovat ikäjakaumaltaan nuoria ja kohtalaisen korkeasti koulutettuja. Voidakseen jatkaa taiteellisen työn tekemistä Suomessa vastaajat kertoivat tarvitsevansa henkistä tukea ja sosiaalisia verkostoja, materiaalisia resursseja kuten taidevälineitä, -tiloja ja taloudellista tukea sekä tietoa ja koulutusta – sekä mahdollisuuden asettua aloilleen rauhalliseen yhteiskuntaan.

lue täältä

Artists refugees and asylum-seekers arrived to Finland in the years 2011- 2016. Taija Roiha.

The report deals with refugees and artistic skills of persons arriving to Finland as asylum seekers in the coming years. The aim of the study is to accumulate information of the various fields of art experts that has arrived in the country and what kind of support they need in order to continue their artistic work in their new country of residence.

Read here (in Finnish)

source: Taike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *