Merkityksellinen Suomessa – toimintaohjelma

Merkityksellinen Suomessa – toimintaohjelma

Ohjelma vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää ohjelman vihapuheen ja rasismin ehkäisemiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. Toimintaohjelma sisältää kymmenen toimenpidettä, jotka kohdistuvat muun muassa opetushenkilöstön koulutukseen, nuorisotyöhön, liikuntaan ja uskontojen vuoropuheluun. Ministeriön hallinnonalan toimijat haastetaan mukaan yhteiseen työhön.

Lue täältä

The program to prevent hate speech and racism and to promote social inclusion

The Ministry of Education to launch a program to prevent hate speech and racism and promote social inclusion. The action plan sets out ten measures, focusing on the training of staff, youth, sports and dialogue between religions. The Ministry of industry actives are challenged to engage in a common work.

Read here (in finnish)

source: OKM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *