Browsed by
Tag: society

Multiculturalism and nationalism in Finland by Pasi Saukkonen

Multiculturalism and nationalism in Finland by Pasi Saukkonen

DiscussionsMulticulturalism and nationalism in Finlandby Pasi Saukkonen IntroductionAll societies are diverse, and one of the tasks of the state is to organize this heterogeneity. In this essay, I will analyze the last 200 years of the history of Finland from the point of view of managing ethnic, linguistic and cultural plurality. The story starts from the nation-building process in the 19th century and it ends with a discussion about contemporary and future challenges in finding the right balance between rights…

Read More Read More

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ The Finland we want by 2050

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ The Finland we want by 2050

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Visio: Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. “Suomessa jokainen ihminen on arvokas ja tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen. Suomi on osaava hyvinvointiyhteiskunta, joka uudistuu joustavasti maailman muutosten myötä. Kestävän talouden ja työllisyyden turvaaminen mahdollistavat hyvinvointiyhteiskunnan edelleen kehittämisen. Luomme yhdessä perustan ja edellytykset kaikkien kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten kestävälle toiminnalle. Luonnon kantokykyä ei ylitetä ja luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Suomi edistää rauhaa, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.” lue täältä The Finland…

Read More Read More