Suomi, jonka haluamme 2050 ─ The Finland we want by 2050

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ The Finland we want by 2050

Suomi, jonka haluamme 2050 ─ Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Visio: Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi.

“Suomessa jokainen ihminen on arvokas ja tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen. Suomi on osaava hyvinvointiyhteiskunta, joka uudistuu joustavasti maailman muutosten myötä. Kestävän talouden ja työllisyyden turvaaminen mahdollistavat hyvinvointiyhteiskunnan edelleen kehittämisen.

Luomme yhdessä perustan ja edellytykset kaikkien kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten kestävälle toiminnalle. Luonnon kantokykyä ei ylitetä ja luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Suomi edistää rauhaa, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.”

lue täältä

The Finland we want by 2050 ─ Society’s Commitment to Sustainable Development

Vision: A prosperous Finland with global responsibility for sustainability and the carrying capacity of nature.

“Every person in Finland will be an equal and valuable member of society. Finland will be a competence-based welfare society capable of renewal in the face of global changes. Further development of the welfare society will be enabled by a sustainable economy and growth in employment.

“Together we will lay the foundation for sustainability and provide the necessary conditions for all people to live sustainably, and for communities and companies to operate sustainably. The carrying capacity of nature is not exceeded and natural resources are used in a sustainable manner. Finland will promote peace, equality, non-discrimination and justice both nationally and internationally.”

read here

source & picture: Kestävän kehityksen yhteiskunta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *